خدا عاشق است...یا حسین...

 

 

من ندانم که هستی ،هر چه هستی یادت گرامی ای عزیز مولای من...سه شنبه 21 آبان 1392 | نظرا ()

راهنمای اویل 3

Resident Evilسخن بزرگان: فرحان

جملات بزرگان


1- قرآن کریم : اگر تقوی پیشه کنید خداوند به شما قوه تشخیص خوب از بد می بخشد و از جایی که گمان نمی برید روزی می دهد.
2- رسول اكرم ص فرموده اند : از علماء سئوال كنید با حكما هم سخن شوید با فقرا همنشینی كنید
3- امام علی ع فرمود : ریاست میدان آزمایش افراد است . امام علی ع فرمود : لجاجت به تدریج اندیشه را نابود می كند .
4- امام علی ع فرمود : شادی مومن در چهره اش و اندوه او در قلبش است.
5- امام علی ع فرمود : اختلاف فكر را ریشه كن می سازد.
6- امام علی ع فرمود : در دروغگو بودن كافی است كه شخص هر چه میشنود نقل نماید.
7- امام علی ع فرمود : بد گویی پشت سر دیگران آخرین كوشش ناتوان است.
8- امام علی ع فرمود : وقتی كارهای استحبابی سبب ترك واجبات گردد مستحبات را ترك كن.
9- امام علی ع فرمود : از هر چیزی تازه اش را انتخاب كن ولی از دوستان كهنه اش را .
10- امام علی ع فرمود : چون دیدی خداوند پیاپی بر تو نعمت ارزانی میدارد از او بیشتر بترس.
11- امام علی ع فرمود : دشمنان تو سه کس هستند: دشمن تو ، دشمن دوست تو و دوست دشمن تو
12- امام علی ع فرمود : آن کس که از درون جان واعظی دارد خدا را بر او حافظی است
13- امام علی ع فرمود : چنان برای آینده برنامه ریزی کن که گویی هرگز نمیمیری و چنان آماده مرگ باش که گویی لحظه های آخر عمر را سپری می کنی
14- امام علی ع فرمود : روزیتان ضمانت شده و مامور به کردارید؛پس مبادا آنچه ضمانت شده،مهمتر ازچیزی باشد که به آن مامورید.
15- امام علی ع فرمود : چنان برای آینده برنامه ریزی کن که گویی هرگز نمیمیری و چنان آماده مرگ باش که گویی لحظه های آخر عمر را سپری می کنی
16- امام علی ع فرمود : هیچ چیز در دنیا ارزش آن ندارد كه به خاطرش به ماتم بنشینی و و هیچ چیز در دنیا لیاقت آن ندارد كه به خاطرش مستانه فریاد شادی سر كنی.
17- امام علی ع فرمود : به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست
18- امام علی ع فرمود : اگر بر دشمنت دست یافتی ، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده
19- امام علی ع فرمود : ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است و از او ناتوان تر آن که دوستان خود را از دست بدهد
20- امام علی ع فرمود : چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد ، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید
21- امام علی ع فرمود : کسی را که نزدیکانش واگذارند ، بیگانه اورا پذیرا میگردد
22- امام علی ع فرمود : كسی كه به تو گمان نیكی برد، گمانش را (عملاً) تصدیق كن.
23- امام علی ع فرمود : هرفریب خورده ای را نمی شود سرزنش کرد
24- امام علی ع فرمود : به هر چیز دنیا که بیشتر انس داری بیشتر از ان به ترس
25- امام علی ع فرمود : قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.
26- امام علی ع فرمود : ترس با ناامیدی وشرم با محرومیت همراه است و فرصتها چون ابرها می گذرند پس فرصتهای نیک را غنیمت شمارید.
27- امام علی ع فرمود : آن کس که در پی آرزوی خویش تازد ، مرگ او را از پای در آورد.
28- امام حسین ع فرمود : نقش مرگ بر بنی آدم چون اثر گردنبند بر گردن دوشیزگان است
29- امام حسین ع فرمود : مردم بنده دنیایند دین را بر زبان دارند تا زندگیشان را بدان سامان دهند پس آنگاه که آزمایش فرا رسد دینداران اندک خواهند بود.
30- امام باقر ع فرمود : از رسول خدا سئوال شد چه كسی بزرگترین حق را بر آدمی دارد رسول خدا فرمودند پدر و مادر
31- امام صادق ع فرمود: خشم كلید همه بدیهاست.
32- امام صادق ع فرمود: کار خوب .خوب است اگراز شما سربزند خوبتراست کار بد. بد است اگر ازشما سر بزند بدتر . چون شما شاگرد و پیرو این مکتبید
33- امام حسن عسگری ع فرمود : كسی كه از مردم پروا نمیكند از خداوند نیز پروا نخواهد كرد .
34- لقمان ع به فرزندش فرمود : اگر روزی گرفتار فقر و تهیدستی شدی آن را بین خود و خدایت نگهدار و به مردم اظهار نكن زیرا در نظر آنان خوار و كوچك خواهی شد.
35- مسیح ع :خداوندا مرا آنگونه ببخش که من دیگران را می بخشم.
36- مسیح ع : اگر حقیقت را درک کنید، حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت
37- سلیمان ع : کارتان را به خداوند بسپارید، او افکارتان را شکل خواهد بخشید.
38- گزیده ای از دعای بسیار زیبای عرفه: خدایا بجز خودت به دیگری واگذارم مکن. خدایا به که واگذارم می کنی؟ آیا به خویشاوندی که از من ببرد یا به بیگانه ای که مرا از خود دور کند یا به کسانی که خوارم شمرند و تویی پروردگار من و زمامدار کار من- ای خدا قرار ده بی نیازی در نفس من و یقین در دلم و اخلاص در کردارم و روشنی در دیده ام و بینایی در دینم.
***********
39- دکتر شریعتی: اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید
40- دکتر شریعتی: سرمایه های ماورایی هر دلی،حرفهایی ست که آن دل برای نگفتن دارد.
41- دکتر شریعتی: نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد-نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت-ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد-گلویم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش-و او یک ریز و پی در پی دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد-و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد-بدین سان بشکند دائم-سکوت مرگبارم را
42- دکتر شریعتی: بگذار شیطنت عشق چشمان ترا به برهنگی خویش بگشاید.هرچند آنجا جز رنج وپریشانی نباشد؛اما،کوری را بخاطر آرامش تحمل نکن!
43- دکتر شریعتی: کاش در دنیا سه چیز وجود نداشت:غرور؛دروغ؛عشق. انسان با غرور میتازد؛با دروغ میبازد؛با عشق میمیرد.
44- برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای
45- همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های كوچك است - دانته
46- مرد بزرگ كسی است كه در سینه خود قلبی كودكانه داشته باشد – منسیوس
47- برای ثروتمند شدن تنها یك راه است و آن این است كه كمتر از درآمد خود خرج كنید و مازاد خود را سرمایه گذاری كنید.
48- از خودتان بپرسید كه : برای رسیدن به سرنوشتی كه آرزومند و شایسته آن هستیم چه ارزشهایی ضروری است و آنگاه فهرستی از این ارزشها را تهیه كنید و بعد آنها را مرتب كنید - ارزشهای نامناسب را خط بزنید - ارزشهای مطلوب را اضافه كنید - تا كیفیت زندگی شما به شكل دلخواهتان درآید رابینز
49- دقایقی از وقت خود را صرف كنید و این 8 احساس را به ترتیب اهمیت مرتب كنید بطوری كه شماره 1 به احساسی تعلق گیرد كه بیش از همه از ان دوری میكنید و شماره 8 را به احساسی بدهید كه كمتر برایتان رنج آور است 1 طرد شدن 2 خشم 3 ناكامی 4 انزوا و تنهایی 5 افسردگی 6 شكست 7 خواری و خفت 8 احساس گناه و بعد ...... فقط خودتان قضاوت كنید
50- هرگاه گرفتن تصمیم مهمی را دشوار یافتید بدانید كه علتش فقط یك چیز است و آن اینكه تصور روشنی از ارزشهای خود ندارید - آنتونی رابینز
51- برگناه دلیری مکن که حق صبور است ، خویشتن را غرور مده که سبحان غفور است ،دل درغیر الله مبند که الله غیور است ، بیدارشوکه هنگام طاعت بیگاه شود ، اول هوشیار شو که آخر تباه شود
52- نمیتوانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم؛ هزاران رشته ما را به همنوعانمان پیوند میدهد به یاری همین رشته های حساس است که اعمال ما منتقل میشود و به صورت واکنش به ما باز می گردد
53- هر گاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهی. وین دایر
54- دیگران را ببخشید نه به این علت كه آنها لیاقت بخشش تو را دارند به این علت كه تو لیاقت آن را داری كه آرامش داشته باشی
55- بیشترین تاثیر افراد نیك زمانی احساس میشوند كه از میان ما رفته باشند ( رالف والد وامرسون)
56- ما به وسیله اندیشه های خود ترقی میكنیم و از نردبان تصوری كه از خویشتن داریم بالا میرویم ( اوریسون سوئت ماردن)
57- دانشی را كه در جهان است تنها در جهان میتوان بدست آورد نه در كنج اطاق!!!!!
58- خود را مقید كنید كه از حد انتظاری كه دیگران از شما دارند فراتر بروید (هنریواردبیچر)
59- روح درونی خود را زیبا كنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یكی شود ( سقراط)
60- به خصلت های خود بیش از آبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا : خصلت ها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی كه آبرو و حیثیت نشانه طرز تفكری است كه دیگران در باره شما دارند.
61- تنهایی از همنشین بد بهتر همنشین شایسته از تنهایی بهتر نكو گفتن از سكوت بهتر سكوت از بد گفتن بهتر
62- اسرارخویش به کس مگوی زیرا سینه ای که درحفظ رازخودبه ستوه آیدازسینه دیگران نبایدانتظارامانت داشته باشد
63- هر زمان كه ارزشی به دنیا می آید هستی معنایی تازه پیدا می كند و چون ارزش می میرد بخشی از آن معنا می میرد - جوزف وود كروچ
64- انسانها نه به نسبت تجارب خود بلكه به نسبت ظرفیتی كه برای تجربه كردن دارند عاقل هستند – جرجبرناردشاو
65- اگر ارزشهای واقعی خود را نمی شناسید خود را برای رنج آماده كنید - آنتونی رابینز
66- علت را برطرف كنید تا معلول خود به خود از بین برود - میگل دوسروانتس
67- ای عزیر بر سه چیز اعتماد مکن : بردل و بر وقت و برعمر . دل زنگ پذیر است و وقت را تغییر است و عمر در تقصیر است.
68- چقدر عجیبه : تا وقتی مریض نباشی کسی برات گل نمیاره تا فریاد نزنی کسی به سویت باز نمیگرده تا گریه نکنی کسی نوازشت نمیکنه تا قصد رفتن نکنی کسی به دیدنت نمیاد و تا وقتی که نمیری کسی تو رو نمیبخشه.
69- فردا و دیروز با هم دست به یکی کردند....دیروز با خاطراتش مرا فریب داد....فردا با وعده هایش مرا خواب کرد....وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بود
70- اوشو: تمام لحظه ها زیبا هستند این توئی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند این توئی که باید توانائی دیدن داشته باشی تمام لحظه ها با نیایش همراهند اگر همه را با سپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
71- آنجا که راه نیست خدا راه می گشاید.
72- جهان نسبت به هركس دو نوبت دارد : یك نوبت به نفع شماست و یك نوبت به ضرر شما - آنگاه كه دنیا به شما روی آورد یاغی نشو و موقعی كه دنیا به تو پشت كرد صبر پیشه كن.
73- به افکار خود اهمیت بدهید- این افکار حرفهای شما میشوند. به حرفهای خود اهمیت بدهید- این حرفها اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید- این اعمال شخصیت شما میشوند.
74- وقتی افکارت را کلید اصلی انسان بودن بدانی، در راه تغییر آنچه مانع می شود سر رشته زندگی ات را در دست داشته باشی، گام خواهی برداشت.
75- راههای خوشحال كردن كودكان : آنهارا در آغوش بگیریم. به آنچه می گویند گوش فرا دهیم. به آنان اطمینان خاطر بدهیم . اجازه بدهیم كه گریه كنند. به آنها بفهمانیم كه ناراحت بودن یك مسأله طبیعی است.
76- انسان خوشخوی و متمدن وا قعا" زیبا ست. دکتر ما کارنکو
77- بخشش خوب است ..... و بهتر از آن فراموش كردن آن است .
78- من كفش نداشتم و مدام شكایت كردم تا اینكه روزی مردی رادیدم كه پا نداشت .
79- از او پرسیدم: كی می آیی گفت : هیچوقت ساعتم خوابید. از اشعار عباس كیا رستمی
80- چگونه همسر خود را شاد كنیم : - از او بپرسید كه چه كارهایی می توانید برای او انجام دهید . - همیشه در كنارش باشید . - عشق خود را بروز دهید . - حمایتهای عاطفی خود را ابراز كنید . - به او حق تقدم بدهید . ( البته تمامی اینها در صورت داشتن ظرفیت میباشد)
81- از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم . چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه كنیم.
82- نشانه های هشداردهنده افسردگی : - نگاه بدبینانه - تمركز بروی مشكلات - از دست دادن شوق و علاقه در زندگی - پائین آمدن میزان انرژی - آیه یأس خواندن - اشكال در خواب شبانه
83- هفت راه حل برای قدم برداشتن بسوی آینده ای بهتر : 1- یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید . 2- اگراحتیاج به كمك دارید درخواست كمك كنید . 3- مستقیما با مشكلات خود درآمیزید . 4- اشتباهات خود را بپذیرید. 5- مسئولیت كامل قلب خود را بعهده بگیرید. 6- واقعیت را بگویید مخصوصا به خودتان! 7- ؟
84- شاه کلید عشق، تسلیم است.
85- بهبودی یعنی : تجربه "رشد "در تمام قسمتهایی که یک انسان از آن ساخته شده است. "رشد " یعنی : یک حرکت مداوم خلاق در جهت تغییر احساسات، دید و اعتقادات نسبت به خود، دیگران، خدا و مسایل زندگی.
86- در صورتی که خواسته و فکر ما اصل باشد و بدل نباشد، رسیدن به هر خواسته ای قطعی است.
87- هیچ کس نمی تواند خوشبختی، عشق، آرامش و پاکی را بخرد. چیزی که یک نفر بتواند آن را بخرد،واقعا مال او نیست. در واقع بهترین چیزهای زندگی رایگانند و خریدنی نیستند. ما فقط باید بخواهیم که آنها را بدست آوریم.
88- زندگی یعنی حرکت و تحرک در جهت تحقق پیام های مثبت درون.
89- داشتن کافی نیست باید اقدام کرد خواستن کافی نیست باید کاری کرد – کتاب مدیریت برخود
90- نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگ آور- کتاب مدیر در نقش مربی
91- زندگی ارزشمندتر از آن است که فقط به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم –کتاب ماهی
92- توان یادگیری و به کار بستن با شتاب آموخته ها بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان میگذارد- کتاب کسب و کار بر بال اندیشه
93- رهبری هنر گوش دادن به دیگران است چنانچه به سخنان کسی خوب گوش فرا ندهید نمی توانید درون وروان اورا بشناسید- کتاب کار راهه بابای دارا
94- موفقیت اغلب باعث غرور شده و غرور منجر به شکست میشود – کتاب شرکتهای بزرگ مشکلات بزرگ
95- به جای پرداختن به تدوین برنامه استراتژیک به تفکر و ایده های استراتژیک رو آورید- کتاب استراتژی اثربخش
96- بیشتر انسانها ترجیح میدهند که بمیرند اما فکر نکنند ، خیلی ها هم فکر کردن را بر مرگ ترجیح میدهند- کتاب 5 فرمان برای تفکر استراتژیک
97- اگر راه پول درآوردن را پیدا نکنید ، پرهیز از هزینه دردی را درمان نخواهد کرد – کتاب 5 فرمان برای تفکر استراتژیک
98- انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چیز یاد میگیرد – کتب بابای دارا بابای نادار
99- صدای کردار از گفتار پر طنین تر است –کتاب مدیران کهنه کار –زمانه ای نو
100- سازمانهای برجسته بایستی نه تنها متفاوت بودن کارکنان از همدیگر را بپذیرند ، بلکه باید روی این تفاوتها سرمایه گذاری کنند- کتاب گام دوم کشف توانمندیها
101- شاد بودن خیلی خوبه اما شاد زیستن خیلی بهتره
102- حداکثر شادی و خشنودی انسانها زمانی بدست می آید که در شغل هم راستا با شخصیت –هوشمندی- خود به کار گمارده شوند – کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی
103- از این که زندگیتان پایان می یابد نترسید از آن بترسید که زندگی را هیچگاه آغاز نکنید - از کتاب صفتهای بایسته یک رهبر
104- برنامه ریزی لزوما بد نیست اما عاشق شدن طبق برنامه دیوانگی محض است. وین دایر
105- اوشو : عشق آئینه است رابطه حقیقی آئینه ای است که در آن دو عاشق هر یک چهره معشوق می بینند و به خدا میرسند عشق راهی بسوی خداوند است
106- بهترین سیاست در زندگی صداقت است
107- داشتن کافی نیست باید اقدام کرد خواستن کافی نیست باید کاری کرد – کتاب مدیریت برخود
108- نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگ آور- کتاب مدیر در نقش مربی
109- زندگی ارزشمندتر از آن است که فقط به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم –کتاب ماهی
110- توان یادگیری و به کار بستن با شتاب آموخته ها بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان میگذارد- کتاب کسب و کار بر بال اندیشه
111- رهبری هنر گوش دادن به دیگران است چنانچه به سخنان کسی خوب گوش فرا ندهید نمی توانید درون وروان اورا بشناسید- کتاب کار راهه بابای دارا
112- موفقیت اغلب باعث غرور شده و غرور منجر به شکست میشود – کتاب شرکتهای بزرگ مشکلات بزرگ
113- به جای پرداختن به تدوین برنامه استراتژیک به تفکر و ایده های استراتژیک رو آورید- کتاب استراتژی اثربخش
114- بیشتر انسانها ترجیح میدهند که بمیرند اما فکر نکنند ، خیلی ها هم فکر کردن را بر مرگ ترجیح میدهند- کتاب 5 فرمان برای تفکر استراتژیک
115- اگر راه پول درآوردن را پیدا نکنید ، پرهیز از هزینه دردی را درمان نخواهد کرد – کتاب 5 فرمان برای تفکر استراتژیک
116- انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چیز یاد میگیرد – کتب بابای دارا بابای نادار
117- صدای کردار از گفتار پر طنین تر است –کتاب مدیران کهنه کار –زمانه ای نو
118- سازمانهای برجسته بایستی نه تنها متفاوت بودن کارکنان از همدیگر را بپذیرند ، بلکه باید روی این تفاوتها سرمایه گذاری کنند- کتاب گام دوم کشف توانمندیها
119- از این زندگیتان پایان می یابد نترسید از آن بترسید که زندگی را هیچگاه آغاز نکنید - از کتاب صفتهای بایسته یک رهبر
120- حداکثر شادی و خشنودی انسانها زمانی بدست می آید که در شغل هم راستا با شخصیت –هوشمندی- خود به کار گمارده شوند – کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی
121- مشکلات افراد موفق کمتر از افراد شکست خورده نیست؛ تنها یک دسته از مردم هستند که هیچ مشکلی ندارند: کسانی در گورستان خوابیده اند. آنتونی رابینز
122- نقطه نظرهای شما چه اهمیتی دارد؟ عمل شماست که می تواند تغییرات شگرفی را در جهان به وجود آورد. وین دایر
123- اگر فرصت ها پشت در خانه شما نمی آیند، درِ دیگری بسازید. میلتون بدل
124- قله ها را جز با طی مسیرهای پیچ در پیچ نمی توان فتح کرد. گوته
125- دریای بی تلاطم، هیچ گاه دریانورد ورزیده تربیت نمی کند. ضرب المثل آفریقایی
126- وقتی احساس افسردگی می کنید به جای یکجا نشستن کاری انجام دهید.
127- رنج امروز گنج فردا را تدارک خواهد دید. آنتونی رابینز
128- حتی اگردرمسیر درستی هم باشی، چنان چه سرجایت بایستی،تورازیر خواهند گرفت.
129- عقیده خود را در عملکردتان پیاده کنید. امرسون
130- هر جا که هستید، با هر چیز که در اختیار دارید، کاری بکنید. تئودور وزو
131- حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است. هرچه توان انسان كمتر باشد، ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود، ادعایش كمتر می گردد. افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است صائب تبریزی
132- بی چاره ترین انسان در دنیا فرد بینایی است که فاقد یک چشم انداز آرمانی است هلن کلر
133- سخاوت آن نیست که آنچه را من بیش از تو به آن نیاز دارم به من ببخشی ، بلکه آن است که به من ببخشی ، آنچه بیش از من به آن احتیاج داری - جبران خلیل جبران
134- انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریب داده است. – لارشفوکو
135- اگر کارکنان متعهد می خواهید به نیازهایشان پاسخگو باشید
136- زندانی کردن اندیشه های خوب در سر همتای گوشه نشینی است
137- اگر در جستجوی کمال نباشید به برتری نمی رسید
138- بازی هر کس به اندازه تمرین اوست
139- در جوانی سلامتی را در ثروت اندوزی فدا می کنیم و در پیری ثروت را در کسب دوباره سلامتی
140- نخستین گام در رسیدن به مقصد دانستن راه است
141- همه امور را بدست قدرتمند خدا می سپارم . چون راه برتر خویش را می پیمایم همه نیازهایم رحیمانه برآورده می شوند. كارن كینگستون
142- زندگی در بهترین شکل آن چیزی جز یک هتل نیست و ما مسافران آن - جیمز هرول
143- اگر یک سال ثمر از کاری خواستی گندم بکار، واگر دو سال خواستی درخت بکار ، و اگر صد سال ثمر خواستی مردم را تربیت نما – کنفسیوس
144- ثروتمندان اکثرا چنینند که بیشترین لذت را از نمایش دادن ثروتشان می برند - آدام اسمیت
145- افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند - ژان ژاک روسو
146- بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد - ساموئل جانسون
147- انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را میتوان نابود کرد ولی نمیتوان شکست داد. - ارنست همینگوی
148- مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید. - جرج برنارد شاو
149- یک اراده قوی بر همه چیز غالب می‌آید حتی بر زمان. - شاتو بریان
150- بشر از بدو تولد محکوم به رقابت است، وگر نه محکوم به فنا خواهد شد – اسپونزا
151- قلاب شما ماهی نگرفت؟ ناله و شکوه معنی ندارد، طعمه را تازه کنید و به شکار مداومت نمایید
152- افکار بزرگ همیشه با مخالفت شدید و خشونت بار افکار طبقه عوام روبرو بوده اند - آلبرت انشتین
153- اگر ما اصلا عیب نداشتیم از مشاهده اش در دیگران اینقدر خوشحال نمی شدیم
154- برای ثروتمند شدن تنها راه درآمد ثروت کافی نیست، باید راه خرج کردن را هم به خوبی دانست - بنیامین فرانکلین
155- هنر یونانی ها در تناسب است، هنر چینی ها آداب معاشرت است، هنر پارسیان در عیب جویی است، هنر فرانسوی ها در کلک و تردستی است، هنر انگلیسی ها در قیافه حق به جانب گرفتن است، هنر ایتالیایی ها در قشنگی است ، هنر روس ها در غم و غصه است
156- بنده آنی که در بند آنی ، بکوش تا در بند نمانی - خواجه عبدالله انصاری
157- نیکی و بدی را باید جبران کرد، اما چرا با همان کسی که به ما نیکی یا بدی کرده ؟ - نیچه
158- آنکس که از دشمن داشتن می ترسد هیچگاه دوست واقعی نخواهد داشت.
159- خداوند را دوستانی است که همواره در اجتماع و در بین مردم، بی هیچ لاف و گزافی به زندگی و عبادت مشغولند، بی آنکه نامشان برجسته تر از نام های دیگران، بر سر زبان ها باشد آنان ناشناخته برای اهل زمین، و نام آورند برای آسمان.
160- استاد می گوید: بخشش یک خیابان دو طرفه است. هر بار کسی را می بخشیم، خود را نیز می بخشیم. اگر نسبت به دیگران تسامح کنیم، پذیرش اشتباه های خودمان آسان تر است. بدین ترتیب، بدون گناه یا تلخی، می توانیم بهتر بسوی زندگی ره یابیم هنگامی که به خاطر ضعف بگذاریم نفرت، حسادت وعدم تسامح در پیرامون ما ارتعاش یابد، سرانجام این ارتعاشات ما را می بلعند پطرس از مسیح پرسید: مولای من، آیا باید شخص دیگری را هفت بار ببخشیم؟ و مسیح پاسخ داد: نه هفت بار، که هفتاد بار .بخشش پرده ی اثیری را پاک می کند و نور راستین الهی را به ما می نمایاند از کتاب مکتوب نوشته پائولوکوئیلو
161- مهم این نیست که شما سرنگون شوید؛ مهم آن است که دوباره به پا خیزید
162- پشیمانی از کارهایی که انجام داده ایم،با مرور زمان کم میشود؛اما برای کارهایی که انجام نداده ایم همیشگی است. سیدنی هاریس
163- انسان زمانی خود را میشناسد که به مرزهای خود برسـد. پائولو کوئیلو
164- هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم - آبراهام لینکلن
165- آدم تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد- آلبر کامو
166- جسم انسان بهترین تصویر روح اوست- لودویک اشتاین
167- رفتار شما از هر موعظه ای بهتر است- اولیور گلداسمیت
168- جوینده گوینده است و یابنده خاموش- خواجه عبداله انصاری
169- از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار- گاندی
170- دروغ مثال برف است که هرچقدر بغلطانند، بزرگتر می شود- مارتین لوتر
171- اشارات افسردگی: افسردگی در اکثر مواقع زمانی فرا می رسد که خود را در برابر موانع زندگی عاجز و ناتوان می بینیم در افسردگی شناخت، ارتباطات و بدن ما درگیر می شود. در افسردگی انگیزه ما برای لذت بردن کم می شود
172- معیارهای ارتباطات موفق: ۱. در جهت کمال باشد ۲. بر پایه اعتماد بنا شود ۳. با درک طرفین همراه باشد ۴. احترام حفظ شود ۵. در فضای احساس مسئولیت و فداکاری باشد بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز هین روش بگزین و ترک ریش کن ترک این ما و من و تشویش کن
173- هرگز عشق را گدایی نکنید . معمولا چیز با ارزشی به گدا داده نمی شود
174- همیشه به یاد داشته باش در ارتفاعی خاص از زمین دیگر ابری وجود ندارد، اگر آسمان زندگیت ابری ست به این دلیل است که روحت به اندازه کافی اوج نگرفته است
175- بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان مینگری
176- خوشبختی توپی است که وقتی می رود به دنبالش می دویم و وقتی می ایستد به آن لگد می زنیم
177- بزرگترین سد در برابر صمیمیت این است که فکر کنیم دیگران نیز جهان را مانند ما می بینند
178- زندگی برگ بودن در میان باد نیست، امتحان ریشه هاست
179- برای کشف اقیانوس های جدید، باید شهامت ترک ساحل ارام خود را داشته باشید. این جهان جهان تغییر است، نه تقدیر
180- یک تجربه:خوشبختی در یک کادوی زیبا هدیه داده نمیشود،آنرا باید از لابه لای کوهی از سنگ بیرون کشید
181- سالهای زیادی است كه در كلاس درس روزگار معلم ادبیات سعی كرد تا من شاگرد را قانع كند كه عقل و دل موصوف و صفت هستند. اما بعد از این همه سال حرف معلم ریاضی را قبول كردم چون تازه یاد گرفتم كه عقل و دل همان دو مجموعه افراز شده از وجود هستند كه هیچ وجه اشتراكی با هم ندارند. یا به قول معلم ریاضی اشتراكشان تهی است پس چه بهتر كه از آن دو اجتماع بگیریم
182- اشتباهات انسانهای بزرگ قابل احترام است زیرا ثمر بخشتر از حقایق انسانهای کوچک است.
183- آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
184- تو مرکز دنیایی,این از همه چیز مهم تراست . خودت را برای تمام اشتباهاتت ببخش,همین الان
185- دو چیز را فراموش نكن : یاد خدا و یاد مرگ . دو چیز را فراموش كن : بدی دیگران در حق تو و خوبی تو در حق
186- در دنیا تنها سه دسته افراد وجود دارند: نوع اول آنهایی هستند که موجبات اتفاقات را فراهم میآزاد
سیاوخش
شعر

SiaVash moghaddas

خرداد 1399
اردیبهشت 1399
فروردین 1399
بهمن 1398
دی 1398
آذر 1398
مهر 1398
تیر 1398
اردیبهشت 1398
اسفند 1397
بهمن 1397
آبان 1397
مرداد 1397
تیر 1397
خرداد 1397
اردیبهشت 1397
فروردین 1397
اسفند 1396
دی 1396

سفید
خواب می‌بینم
دریا
عقرب‌ها نمی‌میرند؛ کشته می‌شوند
عقرب‌ها نمی‌میرند؛ کشته می‌شوند ۲
عقرب‌ها نمی‌میرند؛ کشته می‌شوند ۳
شب جهنمی ۲
شب جهنمی
درد درد درد ...
درد دل ...
حرف‌های بی خودی
Number One
حاصل عمر
جای خالی
تنهای تنها

زندگی آتش گهی دیرینه پا برجاست...
فروشگاه سیاوش :)
فروشگاه نفس
فقط برای دوستانم.....
...اینجا بدون من...
دخمل ناز
حدیث عشق
از یاد رفته
برگی روی آب
مزرعه آرش

قالب وردپرس
نت عشق

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد


.: Weblog Themes By SiaVash :.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic